Over ons

Het PLATFORM MINIMA ORGANISATIES (PMO) is in 1996 opgericht. Het PMO is een overkoepelende organisatie die de krachten bundelt van diverse zelforganisaties, die zich ieder op hun eigen manier inzetten voor de minima in Haarlem.

De bij het PMO aangesloten organisaties werken zelfstandig en de werkzaamheden worden overwegend door vrijwilligers uitgevoerd.

Het PMO ondersteunt de aangesloten organisaties ondermeer door middel van het initiëren en coördineren van activiteiten, het coachen van vrijwilligers, een gezamenlijk optreden, het informeren over wet- en regelgeving en het bieden van een platform voor onderlinge uitwisseling van kennis en ervaring.

Het PMO heeft een verbindende en coördinerende taak vanuit een onafhankelijke positie, ook ten opzichte van de gemeente en andere Haarlemse organisaties waarmee wordt samengewerkt.