Organisaties

Dit zijn de bij het PMO aangesloten organisaties:

Algemene Ned. Gehandicapten Organisatie

Belangenbehartiging van gehandicapten in de breedste zin des woords. Lees verder

Geplaatst in Aangesloten organisaties | Getagged

Cliëntenbond Geestelijke Gezondheidszorg

Belangenbehartiging van mensen die geestelijke problemen hebben of hebben gehad, lotgenotencontact, thema- en inloopbijeenkomsten, rechtspositie en medicijninformatie.

Kennemerland, Amstelland en Meerlanden (KAM) Lees verder

Geplaatst in Aangesloten organisaties |

CNV

Voor een ieder die hulp en advies nodig heeft voor het verkrijgen van een uitkering en toegang wil krijgen op de arbeidsmarkt:
samen voor elkaar. Lees verder

Geplaatst in Aangesloten organisaties |

Commissie Arme Kant Haarlem-Noord

Oecumenische werkgroep die armoede in Haarlem-Noord zichtbaar maakt en directe hulp biedt aan minima. Lees verder

Geplaatst in Aangesloten organisaties |

Dak- en thuislozenverbond Noord-Holland

Belangenbehartigingsorganisatie voor dak- en thuislozen. Lees verder

Geplaatst in Aangesloten organisaties |

FNV-Lokaal Haarlem

Onderzoek, bemiddeling en begeleiding voor uitkeringsgerechtigden en ouderen. Lees verder

Geplaatst in Aangesloten organisaties |

Haarlems Migrantenplatform

Belangenbehartiging en vertegenwoordiging van migrantenzelforganisaties op bestuurlijk, organisatorisch en praktisch gebied. Lees verder

Geplaatst in Aangesloten organisaties |

InformatieSteunPunt in de 1e lijn geestelijke gezondheidszorg

Advies, een luisterend oor bij het zoeken naar oplossingen voor problemen op sociaal- psychisch of maatschappelijk gebied.

Voorlichting over ontwikkelingen in de GGZ. Lees verder

Geplaatst in Aangesloten organisaties |

Onbeperkt Studeren

Coaching, training en advies m.b.t. (gaan) studeren met een functiebeperking. Lees verder

Geplaatst in Aangesloten organisaties |

Samenwerkende Ouderen Bonden

Belangenbehartiging voor ouderen. Lees verder

Geplaatst in Aangesloten organisaties |

Stem in de Stad

Meldpunt voor mensen met een inkomen ver onder het minimum. Lees verder

Geplaatst in Aangesloten organisaties |

Stg. Vluchtelingenwerk Noord-West Holland, lokatie Haarlem

Sociaal-maatschappelijk en juridische begeleiding van vluchtelingen en asielzoekers. Lees verder

Geplaatst in Aangesloten organisaties |

Stichting Miss Minima

Belangenbehartiging, advies, begeleiding en ondersteuning voor vrouwen die van een minimumuitkering moeten bestaan. Lees verder

Geplaatst in Aangesloten organisaties |

Stichting Release

Hulpverlening, informatie en advies voor dak- en thuislozen, mensen met huisvestingsproblemen en uitkeringsgerechtigden. Lees verder

Geplaatst in Aangesloten organisaties |

Stichting Voedselbank Haarlem en Omstreken

Criteria voor het aanvragen van een pakket en informatie over de adressen van verdeelpunten. Lees verder

Geplaatst in Aangesloten organisaties |

Stichting Werkverband Emancipatie en Belangenbehartiging

Belangenbehartiging van en advies aan lichamelijk gehandicapten in Zuid-Kennemerland. Lees verder

Geplaatst in Aangesloten organisaties |

Weerwerk /Cahn

(Interkerkelijke Taakgroep Arbeid/Armoede)

Belangenbehartiging en stimulans voor zelfhulporganisaties en projecten voor minima. Lees verder

Geplaatst in Aangesloten organisaties |