Nuttige links

 Inzicht in geldzaken en regelingen

  • Nederlands Instituut Budgettering (Nibud) is een onafhankelijke stichting die informeert en adviseert over financiën van huishoudens. www.nibud.nl
  • Bereken of u recht heeft op landelijke regelingen als kinderbijslag, huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag, aanvullende bijstand en alle heffingskortingen. www.berekenuwrecht.nl

Organisaties Haarlem en omstreken

  • De Voedselbank Haarlem biedt hulp aan mensen die in armoede leven, gaat verspilling van goede levensmiddelen tegen en signaleert problemen in de hulpverlening aan mensen die in de knel zitten. http://www.voedselbankhaarlem.nl
  • Bureau Discriminatiezaken Kennemerland is een onafhankelijke organisatie die werkt aan het stimuleren van een tolerante samenleving en het tegengaan van ongelijke behandeling.
    www.bdkennemerland.nl
  • De Participatieraad Haarlem is onafhankelijk en heeft de taak om de gemeenteraad en het college van Burgemeester & Wethouders gevraagd en ongevraagd te adviseren op het brede sociaal culturele domein van Haarlem. Alle vergaderingen van de Participatieraad zijn openbaar. http://participatieraadhaarlem.nl/

Landelijke organisaties

  • Stichting Cliëntenparticipatie (CLiP) ondersteunt groepen en organisaties om vanuit cliëntenperspectief vorm en inhoud te geven aan lokaal sociaal beleid. www.stichtingclip.nl
  • Landelijke cliëntenraad (LCR) is een overlegorgaan voor landelijke cliëntenorganisaties en cliëntenraden die bij beleidsontwikkeling optreden namens pensioen- en uitkeringsgerechtigden, mensen met een handicap of chronische ziekte. www.landelijkeclientenraad.nl

Media