Gezocht: lid Participatieraad Haarlem

Wilt u meedenken en de gemeenteraad en het college van Haarlem adviseren over haar beleid op het brede sociaal-culturele domein?

De Gemeente Haarlem zoekt een lid voor de Participatieraad Haarlem.

De Participatieraad geeft de gemeenteraad en het college van B&W gevraagd en ongevraagd advies over zelfredzaamheid en sociaal-culturele participatie van burgers. De Participatieraad beoogt daarmee een bijdragen te leveren aan de kwaliteit van het gemeentelijk beleid op het brede sociaal-culturele domein. De participatieraad richt zich hierbij op de drie hoofddomeinen: ‘Zorg, Wonen en Welzijn’, ‘Werk en Inkomen’ en ‘Diversiteit en Multiculturele Samenleving’.

Wat wordt van de leden verwacht?

  • De leden zitten op persoonlijke titel in de Participatieraad.
  • Zij moeten beschikken over een actief netwerk van maatschappelijke organisaties en deskundig zijn op één of meerdere terreinen binnen het sociaal-cultureel domein.
  • Zij moeten in de Gemeente Haarlem wonen en een aantoonbare binding hebben met de Haarlemse samenleving.
  • Bereid zijn om voldoende tijd te investeren, gemiddeld een dagdeel per week.

Procedure

Belangstellende kunnen een motivatiebrief inclusief een CV en een beschrijving van het netwerk vóór 27 februari per email sturen aan:

participatieraad@haarlem.nl

Aanhef: Sollicitatiecommissie Participatieraad
t.a.v Saskia Augustin

Informatie

Meer informatie over de Participatieraad kunt u vinden op www.participatieraadhaarlem.nl

Ook kunt u contact opnemen met:
Ruth Nelemaat, Voorzitter : 06-46244281
Saskia Augustin, Ambtelijk Secretaris : 023-5115273

Download hier de vacature (PDF)

Dit bericht is geplaatst in Nieuws met de zoekwoorden , , , .