Het bestuur

Koos Pelsser

Koos Pelsser

“Ik heb altijd interesse gehad in bestuurlijke zaken en als je in de gemeenteraad zit, wordt dat alleen maar aangewakkerd. Voor mij heeft het accent altijd gelegen op mensen die het wat moeilijker hebben in de maatschappij. Juist nu, in deze tijd van bezuinigingen, is een krachtige koepel als het PMO hard nodig.”

Koos Pelsser is sinds eind 2009 voorzitter van het bestuur van Platform Minima Organisaties.

 

Frits de Vries

Frits de Vries

“Armoede ban je nooit uit. Dus het PMO heeft altijd een functie. Wij zijn als PMO aangesloten bij de Sociale Alliantie, een landelijke organisatie die ons ook regelmatig raadpleegt. Op symposia hoor je dat veel mensen denken dat wij het in Haarlem goed voor elkaar hebben. Wij zijn een stevig baken in Haarlem, en de gemeente ziet dat ook.”

Frits de Vries, doorgewinterd FNV-er, is al  sinds de oprichting in 1996 de bevlogen penningmeester van het PMO.

 

Edo Paardekooper Overman

Edo Paardekooper Overman

“Onze maatschappij sluit mensen veel te makkelijk buiten om redenen van beeldvorming. Maar mensen moeten elkaar juist leren kennen en waarderen om hun eigenheid en verscheidenheid. We moeten de verschillen accepteren. Een hechte samenwerking tussen de deelnemende clubs staat in mijn visie voorop.”

Edo Paardekooper Overman zit sinds eind 2009 in het bestuur van het PMO.

 

IN MEMORIAM

Ruut Eldering

Ruut Eldering

Ruut Eldering, vakbondsman in hart en nieren, was sinds 2010 tot april 2015 de secretaris van het PMO.